Det innkalles med dette til årsmøte i Lillehammer orienteringsklubb mandag 17. februar 2014 kl. 18 på sykehuset (inngang syd i nybygget, første etasje).

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret v/leder Ernst Fristad Nilsen i hende innen 19. januar.

Bruk fortrinnsvis klubbens e-postadresse post@lillehammer-ok.
Brev sendes LOK, postboks 305, 2602 Lillehammer.
Sakspapirer blir lagt ut på klubbens hjemmeside www.lillehammer-ok.

Styret.