Årsmelding 2016

Regnskap 2016 (foreløpig, ikke revisorgodkjent) og budsjett 2017

Sak om sammenslåing av komiteer