Sponsoravtalen LOK har med Sport 1 Lillehammer har blitt fornyet og gjelder for 2017-2019. Som en del av denne avtalen får alle LOK-medlemmer 10% rabatt på ordinære varer. Det gis 20% rabatt på ordinære varer under Sport 1 Lillehammer sine 'handledager'.