Husk torsdagløp på Jørstadmoen torsdag. Vis at vi setter pris på at Rudsbygd tar sin del av løpene! De neste torsdagsløpene er på Stampesletta og i Follebu.