Oppmøte på oppsatt sted klokken 18:00 hver mandag :-)