haeder

haedermobil

bildetopp

Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p MySpace


Sommerferien er her og det betyr akutt mangel på mandagstreninger og torsdagsløp. I den anledning ligger det ute to treninger til fri benyttelse av klubben sine medlemmer. Den ene er en postplukk på Hovemoen (de som var på mandagstrening 7.juni har kanskje løpt denne) og den andre er en postplukk/momentøkt fra Mesnasaga. Postene er markert med 15x15cm postskjermer og blir hengende ute i alle fall ut juni. Økta på Mesnasaga blir trolig hengende til august.

Under finner du link til kartene for den som vil/kan printe selv. Alle er i A4-format. Ferdig printet kart kan også hentes i postkassa som er hengt opp i toppen av trappa utenfor lageret til Lillehammer OK (utvendig trapp opp til andre etasje på nordre ende av LIF-bygget) på Stampesletta. Meld ifra om det mangler kart, så ser vi hva vi kan gjøre. Medlemmer av LOK henter kart gratis, andre VIPPSer til 125142, 40kr for økt og printet kart. Husk å merk betaling med navn og økt.

Postplukk Hovemoen (OBS! poster tatt inn 09.07.2021)

 2,8km, 26 poster, C/B-nivå. Kartet er 1:5000, 5m ekv. Terreng er relativt flat, lettløpt granmo med noen dårligere løpbare hogstpartier med varierende grad av undervegetasjon. Økten innbyr til fokus på flyt og postarbeid/postrutine. Det er ikke spesielt krevende, men en god økt for å terpe bl.a. på bevisst retning ut av post. Kart: https://www.dropbox.com/s/bvu2m9sh7rcvtb6/Postplukk%20Hovemoen..pdf?dl=0

Postplukk/momentøkt Mesnasaga 6,6km (inkl.korridor), 29 poster, A-nivå. Kartet er 1:10 000, 5m ekv. Terrenget varierer mellom lettløpt furuskog og partier med tettere blandingsskog. Småkupert og tidvis detaljrikt, for det meste fin bunn. Et av de beste terrengene på Lillehammer. En kan velge mellom et kart med postplukk og påfølgende korridor eller et kart med momenter der de siste delene av postplukken byr på ren retningsløping mellom postringene og kurveorientering. Denne versjonen er svært krevende og det anbefales å skrive ut et kart av postplukken hvor hele kartet er synlig, som sikkerhet for å unngå store bom, også med tanke på korridoren.

Kart momentøkt: https://www.dropbox.com/s/5jony7og713l793/O-tek%20Mesnasaga%20moment.pdf?dl=0

Kart økt med fullt bakgrunnskart: https://www.dropbox.com/s/9za7v2893ax9196/O-tek%20Mesnasaga%20fullt%20kart.pdf?dl=0

Løs postbeskrivelse: https://www.dropbox.com/s/6ztlvhx25v3m4ta/O-tek%20Mesnasaga%20postbeskrivelse.pdf?dl=0

Kos dere med trening i sommer og så sees vi kanskje endelig på sommerløp!

Møt oss på Facebook:

thumb facebook x1

mjos-o60

logo-vvr

Våre sponsorer:

 thumb Sport1logo

 eidsiva logo


Webløsning ©2014-15 av Web Norge basert på Joomla