Klubbens voksne medlemmer inviteres til årsfest på Fabrikken rett etter årsmøtet. Se link for invitasjon:

Invitasjon