Avslutningsfesten for Skijeger’n som var planlagt onsdag 22. april utsettes på grunn av corona-epidemien. Det vil bli en enklere avslutning med merkeutdeling samt utdeling av premier (etter trekning) i første halvdel av juni. Nærmere informasjon om tid og sted vil bli gitt på facebook-siden til Skijeger’n. Så følg med på facebook-gruppen Skijegern.