Rudsbygd har poster hengende ute på Buvollen, Rudsbygd. Parkering ved idrettsanlegget. 

Postene henger ute til og med 18.mai. 

På usynlig-o kan løypene fortsatt løpes etter at skjermene er tatt ned.

Løypene er tilgjengelig i usynlig-o. Kartene kan skrives ut her: 

A-løype

C-løype

N-Løype