LILLEHAMMER O-KLUBB byr på nye, fine turer i skog og fjell.

Tur-o-posen inneholder i år 6 kart med til sammen 70 poster. 40 poster er fordelt på kartene Myggbukta, Olympiaparken, Røyslimoen og nytt i år: 5 poster på Søre Ål. Fjellkartet Lunkefjell er delt i to; nord og sør. Her er det i alt 30 poster. Dette skulle gi deg mulighet til å bli kjent med nye områder og som tidligere velge fine turer helt opp til snaufjellet. 

Klippekortene består av to kontrollkort med postbeskrivelser, ett eget for fjellkartene og ett for alle de andre 4 kartene. På baksiden av det siste vil du finne informasjon om merkekrav og avslutningsfest. Fyll ut det nederste feltet og send inn klippekortet når du har avsluttet.  Hver pose inneholder et dobbelt sett med kontrollkort, blir det behov for flere, så kopier gjerne (og legg kortene i en plastpose!) 

Postskjermer:Postenhetene består av metallskjermer som henger i trekant og er godt synlige. Disse er utstyrt med klippetenger og bokstavkoder, du kan velge hva du ønsker å registrere på klippekortet ditt, klipp eller kode. 

Nettkjøp: Kart kan også lastes ned fra nettsiden Turorientering.no

og i app Turorientering.  Der kan du kjøpe kartene enkeltvis og registrere postene ved hjelp av bokstavkodene. App-løsningen tilsvarer den som er brukt på stolpejakten. 

Kartene er: 

  • Myggbukta: post 1 – 15
  • Søre Ål: post 16-20
  • OL-parken: post 21 - 30
  • Sjusjøen (Lunkefjell sør): post 31 – 40 
  • Lunkefjell (nord): post 41-60 
  • Røyslimoen: post 61- 70

Alle kartene har målestokk 1:10 000. 

Postene i nærområdet står ute i perioden 21.05. – 29.09

Postene på fjellet, Lunkefjellkartet, står ute i perioden 20.06 – 06.10

Informasjon om Tur-O finner du på Lillehammer O-klubbs hjemmeside www.lillehammerorienteringsklubb.no eller på  Facebookgruppa Tur-O Lillehammer. Del gjerne kommentarer og opplevelser der! 

Fjellpakka:

I samarbeid med Ringsaker O-lag legger vi ut «Fjellpakka» som inneholder kartet Natrudstilen i tillegg til Lunkefjellkartene. Det gir mulighet til tur-O i området fra Mesnalia til Snørvillen. Pakka er beregnet på hyttefolk i området, men kan naturligvis også kjøpes av lillehamringer. Den selges på Kiwi og Sport1på Sjusjøen. 

Stolpejakten:

Lillehammer O-klubb setter ut 80 nye stolper for sesongen 2019. Dette er et lavterskeltilbud og et populært tur -og mosjonstilbud i tillegg til Tur-O. Stolpejakten kan lastes ned som app og er gratis. Kartene deles ut på kommunens servicetorg og turistinformasjon og i byens sportsbutikker. 

O-trening mandager:

Lillehammer O-klubb har trening for alle nivå på mandager og gir instruksjon i enkel bruk av kart og kompass for de som vil prøve seg.  Det er også treningsløp på alle torsdager utenom skoleferien.  Annonseres i GD Puls og www.lillehammerorienteringsklubb.no

MERKER/ PLAKETTER/PREMIER:

Merke er gratis første gang du deltar, senere kan merker kjøpes for 30 kr.

Plaketter for deltagelse i 20, 25, 30, 35 og 40 år må bestilles. Gi melding på innsendt kort om du ønsker merke eller plakett (oppgi valør). Alle som finner samtlige poster og møter på avslutningen, er med i trekningen av fine gavepremier.

Send inn kontrollkortene innen 15. oktober til:  

Lillehammer orienteringsklubb c/o Thomas Jørgensen, Engesvevegen 7, 2614 Lillehammer

Kortene kan også legges i postkassa Madslien, Mejdells gate 33

Vi er veldig glade for at alle som er med og går sender inn kortet sitt, slik at vi får vist at vi aktiviserer mange og kan få tilskudd til klubben og o-sporten. 

AVSLUTNING: Blir på Kringsjå skole tirsdag 22.oktober kl. 1800.

FEIL /MANGLER: Lurer du på noe, eller finner feil ved noen av postene, vær snill å kontakte en av oss i tur-o-komiteen: 
                          Lill/Øystein Skappel – 958 14 304/ 930 68 207

                                Jørn Prestsæter – 995 72 578 (Lunkefjell)

RIKTIG GOD TUR!